dissabte, 25 de maig de 2013

Videolits i cohesió

La primera setmana que descriuré serà la del 13 al 17 de maig.

Encara que aquesta setmana no hem treballat molt l´hem utilitzada per aprendre com havíem de fer un bon videolit perquè s´entinguera i obtindré una bona nota. Els aspectes a tindre en compte van ser entre uns altres el text, el só, les imatges i els errors gramaticals i lèxics. Alguns dels meus companys tindrien que qualificar cada un dels aspectes i després Toni ficaria la nota que creguera convenient. Alguns videolits com el de Carlos Sanz estaven molt lograts i jo personalment els haguera posat la màxima puntuació, encara que alguns altres com el videolit de Laura no van obtindre una nota tan alta també van crear una atmosfera idonea amb el tema tractat.

La següent setmana, del 20 al 23 de maig, es va centrar al treball de la cohesió, que serà la part més important d´aquesta avaluació.
Dilluns encara que vaig faltar, Toni va donar uns fulls per començar a diferenciar els mecanismes de cohesió que existeixen i per a treballar amb ells.
La resta de la setmana vam treballar amb textos i oracions per aconseguir simplificar-les o juntar-
les.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.