diumenge, 12 de maig de 2013

Correccions

Setmana del 29 al 2 de maig

Aquesta setmana va ser realment tranquil·la.
No més puc dir que pràcticament dedicàrem les classes a escoltar i avaluar les nostres lectures de Terra Baixa i a introduir el tema de la cohesió. Pel que fa a l’avaluació, hi havia preparat un full amb els aspectes a tindre en compte en la rúbrica. Com que no havíem sabut, abans de començar les lectures, quins eren aquests aspectes, realitzar la rúbrica nosaltres mateixos ens hauria sigut un tant difícil. No obstant això, cadascú apuntà en un full algunes observacions de cada company. A més Toni realitzà l’avaluació per obtindre les nostres notes.


Setmana del 6 al 9 de maig

Com he dit abans, la setmana passada vam introduir-nos en cohesió, així que aquesta va estar dedicada al seu estudi. Per a practicar, Toni ens va preparar uns fulls en els quals podíem llegir fragments d’aquest mateix bloc i del bloc del batxillerat de lletres. Una forma curiosa de detectar els errors, en quant a errades de cohesió i faltes d’ortografia, que cometem més sovint. L’activitat a realitzar, a més de detectar els errors, era corregir tot allò que vérem. Un dels fragments va ser el meu, i un dels errors que més comet és el mal ús dels pronoms. Per exemple en lloc d’escriure tenir-ho, escric tenir-lo. I com que no he posat a que es refereix eixe lo prèviament, es més apropiat l’ús de ho. Error que poc a poc espere corregir. Res més per aquesta setmana, que va ser curta per cert, a causa de la vaga del dijous.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.