dimarts, 23 d’abril de 2013

La nostra lectura comentada del llibre i la rúbrica

La setmana vinent escoltarem a classe les vostres intervencions de lectura comentada que vam enregistrar fa poc. Això no obstant, incloem ací el podcast per tal que pugueu sentir-lo prèviament i sapigueu quina rúbrica d'avaluació farem servir durant l'audició per a puntuar les lectures i opinions.

MATRIU PER AVALUAR LES INTERVENCIONS ORALS DE TERRA BAIXA:

LECTURA DEL FRAGMENT (De 0 a 5 PUNTS)
Breu i significativa per al comentari
Clara i sense dificultats apreciables
Ben pronunciada i entonada

PRESENTACIÓ DEL FRAGMENT (0-5 PUNTS)
S'explica el context o moment de la història en què es produeix el fragment llegit
Es fa un brevíssim resum de què s'ha llegit, per si no s'ha entés bé
Es justifica per què s'ha triat el fragment llegit

COMENTARI DEL FRAGMENT (0-5 PUNTS)
Es valoren les actuacions dels personatges esmentats en la selecció
Es relacionen els successos amb experiències reals o personals
Es parla en algun moment de l'autor de l'obra, de què intenta expressar
Es relaciona el fragment amb altres obres, pel·lícules...

Com heu observat, no tindrem en compte la correcció lingüística (lèxica i gramatical) en la valoració. Aquesta banda la treballarem amb un buidatge d'expressions i termes incorrectes que extraurem de cada intervenció per tal de classificar-los i oferir-ne la solució més adequada.

La suma fins a 15 punts caldrà dividir-la entre 30 per a conéixer la nota real sobre el mig punt que val cada intervenció. Feu ja el vostre càlcul tot sentint la tertúlia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.