diumenge, 3 de març de 2013

Tirant de la llengua

SETMANA 2.7: 25 – 3 Març

            La penúltima setmana d’avaluació ha sigut plenament pràctica i girant en tot moment en torn a la llengua. Començàrem amb el tancament del text dels desavantatges de la televisió que vam treballar dies enrere, i ho varem fer extraent la tesi (que acordàrem que es presentava de forma explícita al llarg del text), destacant alguns dels arguments en contra de la televisió (que classificàrem com a arguments d’autoritat en vindre de personalitats importants respecte al tema) i resumint alguns dels consells que al text apareixien per a fomentar i fer possible el bon ús de l’aparell. La següent activitat, amb una selecció més ampla de textos va consistir en analitzar-ne cinc assenyalant tipus, algunes característiques, l’estructura i el gènere.
1. El primer d’ells era un comunicat, per tant expositiu, del qual vam destacar com a característiques importants l’ús del present, l’organització gràfica i la signatura d’aquell emissor que produïa el missatge.
2. El següent text era una recepta i per tant, deduirem que era un text instructiu. Els trets més importants quedaren senyalats com l’ús de futurs i perífrasis d’obligació, la disposició gràfica altra volta i els criteris lògics i temporals, bàsics en qualsevol recepta culinària.
3. El tercer també era instructiu, específicament un article de drets i deures, on era important la presentació del títol i els apartats.
4. Amb el penúltim text, com era evident que es tractava d’un conte, la tasca es limità a posar-li un títol temàtic i a assenyalar la seua estructura que, en contra del que havíem aprés des de menuts, es dividia en cinc parts clarament diferenciades: introducció, equilibri inicial, cos, desenllaç i equilibri final. Pel que fa al títol, el que més forçà adquirí fou La princesa i el príncep encantat. Per concloure, Toni destacà la utilització de temps passats i ens mostrà cóm era un text narratiu pur, sense cap seqüència textual.
5. Del darrer text, que catalogàrem com descriptiu i vam titular Cóm es Zimmerman, exposàrem l’ordre en que avançava la descripció i apuntàrem la reiterada aparició de pretèrits imperfets i plusquamperfets.
            L’últim exercici d’estructures dels temes tractava d’indicar l’esquema organitzatiu de cinc textos expositius. L’única polèmica sorgí amb l’últim de tots, ja que Toni considerà que no es podia classificar com a expositiu, si no com a argumentatiu. En qualsevol cas, vam acabar decidint que l’esquema problema/solució era el que més s’ajustava.
            I d’ací passàrem a l’última fulla de llengua, la isotopia, on la primera tasca que havíem de fer residia en definir-la a partir de sis definicions arreplegades pel mestre. Va ser l’activitat més interessant de la setmana i en el meu cas, vaig optar per fabricar la meua pròpia, perquè pense que es la millor forma de comprovar si s’ha entés el concepte. A classe haguem de triar entre la meua definició:

“Terme que agrupa diverses paraules o camps semàntics en relació amb el seu significat en un text, generat pels coneixements extralingüístics i l’experiència del subjecte que interactua en la situació comunicativa. Per tant, observem que la isotopia per a un mateix grup de paraules variarà per a cada persona”.

            I la de Silvia:

“La isotopia és l’agrupació de camps semàntics per a donar homogeneïtat al text. A més, està molt relacionada amb la interpretació, ja que cadascun pot tindre una forma pròpia de detectar la proximitat contextual que existeix entre els diferents termes d’un text, i per tant de la isotopia.”

            Toni organitzà les votacions i, com que la meua no li agradà a cap company, la de Silvia resultà com la millor amb els vots que tingué. El premi com haureu llegit va ser el llibre de la tercera avaluació.
            L’última tasca que férem amb relació a la isotopia fou, a partir d’un text, localitzar paraules pertanyents a tres isotopies que l’enunciat ens donava.
            Encara ens queda una última pràctica d’aquest punt, que corregirem demà a la darrera sessió abans de l’examen. Haver fet i entés tots els exercicis a classe suposarà, en la meua opinió, l’èxit a la prova del dimecres, ja que es basarà completament en aplicar la teoria a diferents textos en models pareguts o idèntics als treballats a classe.
            Així doncs us desitge molta sort i que passe molt ràpid aquesta setmana.
            Fins la pròxima!
Setmana de la llengua a classe de Valencià

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.