dimarts, 12 de març de 2013

Exemple del mercader ambiciós i el diable


Aquest relat el va escriure Francesc Eiximenis (1327/1330-1409) va nàixer a Girona al si d'una família burguesa. De molt jove ingressà en l'ordre dels franciscans i va estudiar en les universitats mes importants de l'epoca. Va residir més de 25 anys a València, on va escriure la major part de la seua obra. Va morir a Perpinyà.
El resum d'aquest relat es que una vegada un mercader de Mallorca, va anar a encendre candeles al seu Déu i com li'n va sobrar una va veure una imatge pintada del demoni i va encendre la candela. Al vespre mentre dormia se li va apareixer el diable i li va dir que demanara un deseig i ell va demar que fóraa ric. Al dia següent se va despertar i va veure que el diable l'hi havia castigat. El mateix els ocorre a tots els que de la seua má volen fer-se rics, perquè a la fi, a tots els enganya.
El genere literari d'aquesta relat es narratiu i el tema: es ajudar a l'home a trobar el camí de la rectitud.
En quant a aquest relat no hi ha mots o expressions que formen part del registre culte, perquè l'autor utilitza un llenguatge estándar. Podriem dir que l'estil d'aquesta obra esta molt bé perque ha incorporat dialegs i abanda t'ajuda amb la vida cotidiana o elegir el teu camí.
A l'autor me l'imagine com a un home religiós que només volia ajudar que els homes seguisquen el millor cami que els ofereix la vida. Els destinataris me'ls imagiine com els burguesos de classe media/alta perqué ern els unics que sabien llegir. L'epoca jo diria la medieval pel com li dona tata importáncia a l'església.
Aquest relat el podem relacionar amb la vida cotidiana perqué hi ha molta gent molt abariciosacom el mercader i no passaria res perqué algú els enganyara o els castigara per exemple als polítics que no volem més que diners i aixó no és l'únic que hi ha en la vida, també está la família.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.