diumenge, 10 de març de 2013

Comentari de text de la segona avaluació

"COM EL SEYOR, PREDICANT A JERUSALEM, VA CONVERTIR LA NOBLE I GRAN SENYORA MARIA MAGDALENA,..."


Aquest es el comentari que vaig fer a la segona avaluació:
L'autora d'aquest text es Isabel de Villena. Aquesta dona va nàixer l'any 1430 a València. Va ingressar en el convent de la Trinitat de València, on va arribar a ser abadessa l'any 1463. Va morir en aquest convent, l'any 1490.
Pel que fa al fragment que he llegit pertany a l'obra "Vita Christi", l'única que ens ha arribat d'aquesta autora. Es caracteritza per la senzillesa de l'expressió. El text relata la vida de les dones que apareixen en la Bíblia, com la verge Maria o Magdalena, personatge que apareix en el fragment llegit.
El text pertany al genere narratiu. El tema d'aquest fragment es l'atracció que aconseguix el Senyor amb Magdalena cap al seu amor.
El text narra com estant el Senyor Jerusalem, s'esdevingué que hi vivia una senyora rica, amant de les festes i de les coses luxoses, però amb una reputació tocada.
Magdalena va escoltar l'eloqüència del Senyor i les obres meravelloses que feia. Un dia va decidir anar a un sermó del Senyor i es va col·locar en les primeres files. Quan Jesucrist va arribar a predicar va mirar fixament a Magdalena i li va llançar una fletxa d'amor. El Senyor va dirigir el sermó cap a ella. Al final del sermó, Jesucrist digué que els pecador han de reconèixer les seues errades i avorrir-les.
Així, Magdalena, veient-se arrossegada per la clemència divina va començar a plorar i va créixer la flama del seu amor cap al Senyor.
L'autora devia de ser una dona culta, ja que arribà a ser abadessa. Ademés, per l'època, degué de ser una persona valenta que va escriure un text on es destaca la importància de les dones en la vida del Senyor Jesucrist i on d'alguna forma ella ataca la misogínia que existia a l'època. Els destinataris degueren ser dones que devien pertànyer a la noblesa o eren les mateixes monges que hi havia al seu convent. L'època era un moment de l'historia on existia una creença de la superioritat de l'home respecte a la dona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.