dimarts, 12 de març de 2013

Comentari de text

1.      L'autor es Francesc Eixeminis, (1327/1330-1409) Girona, de jove ingressà en l'autor  dels franciscans. Va residir a Valencia més devint-i-conc anys fou nomenat bisbe d’Elena (Roselló)i sembla que va morir a Perpinyà.

Té com a finalitat básica l’adoctrinament de l’home del seu temps.Intenta ajudar a l’home a trovar el camí de la rectitut.Com que vol arribar a l’home  pla, els seus textos son senzills,però amb estructura formal i te abundancia de exemples i digressions.

Relacionem  l’obra  amb  ell  per  que  tracta de forma religiosa, i ell va estudiar i va ingresar en l’ordre dels franciscans. Parla de l’home que és castigat pel diable i açò te part de la rama religiosa. La finalitat de l’obra és l’adoctrinamentde´’home  cosa característica d’ell, i el tex tés senzill.

2.      El génere literari és religiós:
·         Es trova a l’esglesia.
·         Te referencies religioses el protagonista.
·         Se li apareix eldiable en somnis.
Aquest son exemples de per que pertany al génere religios. El tema es “el càstic del diable”.

3.      Es trobava un mercader a Mallorca, anava a la Seu,va encendre candeles i al sobrar-li una candeleta,la va posar on el diable,aquest va aparéixer alsomni del mercader diguent que la seva intenció era donar-li les gràcies per la candeleta i donar-li un desig. El mercader li demana molts diners i el diable li el porta a un lloc on es trova soterrat un muntó d’or. Per deixar marca d’on es trova el tresor, el diable li diu que fera les seues necessitats ahí. Al despertar del somni el mercader només s'havia cagat al llit. Moraleitat: el diable sempre castiga, mai dóna.

4.      No es un gragment assagístic,ni basat en l’exposició d’idees. Es un “exemple” o relat per a il.listrar una idea.

5.      L’estil és estàndard, per que no hi utilitza paraules i expressions cultes, però sí que te un llenguatge correcte i amb ningú apareixement vulgar ni col.loquial. encara que una miqueta col.loquial si apareix un “s’havia cagat al llit”. En una altra part del fragment si que diu “fes les teues necessitats”, però quasi alfinal del text diu aquesta expressió col.loquial.

6.      M’imagine a una persona religiosai amb creencies, culta i amb coneixements cultes del ser humà. M’imagine als destinataris com a gent ambiciossa, a la qual li pot donar una lliçò aquest fragment i l’época es al segle XIV o XV on l’humanista no era molt destacat encara i si el teocentrisme.

7.      Costums socials podría relacionar-ho amb molta gent que creu en el “carma”, però hui dia ho hi ha molta gent que tinga gustos literaris religiosos, i tampoc s’escriven aquests tipus de textos en abundancia, ja que cada vegada hi ha menys gent que creu i te fe en el diable i en déu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.