diumenge, 3 de febrer de 2013

Prova no feta

Setama de dilluns 28 - diumenge 3

Dilluns
Començem la setmana amb Toni donant-nos els resultats dels comentaris que s'havien fet al cap de setmana, que si no recorde malament, unicament els van fer deu persones. Despres de dir aço, vam pasar a llegir i treballar uns fragments del llibre Les veus del Temps, per anar introduint-nos en el que aniria aser la prova del dijuos, encara no coneixiem l'existencia de la prova en aquell moment.

Dimecres
Dimecres es plantejava un dia parescut al dilluns. Continuàrem llegint, aquesta volta un fragment de Bernat Metge, titulat Lo somni, en el qual es defensava a la dona. Encara que es tractava d'un text molt innovador per a l'època, encara no era totalment d'acord als actuals pensaments. Aço es veia quan al text es diu que les dones no son tan perfectes com els homes. A més, ens va donar un text al qual hi estava fet el comentari de text d'aquest fragmen i que ens serviria com a model de comentari.

Despres de llegir, Toni ens plantejà una qüestió, la qual era dir quina es la diferencia entre novel·la cavalleresca i novel·la de cavalleries. Toni tot seguit ens va aclarar la diferencia que existia entre els dos tipus de novel·les. Per a terminar la classe Toni ens va dir que llegirem uns fragments per a la prova del següent dia, i aixi vam acabar la classe. 

Dijous
Encara que cavaig anar a classe, em vaig anar a l'hora del pati i no vaig fer la prova.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.