dissabte, 15 de desembre de 2012

Jaume Roig Exposició a classe


INTRODUCCIÓ


Estudia Medicina i Arts i aviat esdevé metge activitat que compagina amb la pràctica de la lectura i l'escriptura. És un dels autors més importants de la literatura medieval.jaume roig va escriure l’espill que es una de les obres mes importants del segle XV


BIOGRAFIA


Jaume Roig neix a la ciutat de València a principis del segle XV, tot i que no es coneix la data exacta del seu naixement. Fill del metge Jaume i nét del notari Pere Roig, la seva família provenía de Mataró i el besavi de l'autor, Salvador Roig, fou el primer en instal·lar-se a València. Jaume Roig va estudiar Medicina i Arts, potser a Lleida i París, tot i que no ho sabem del cert. Com a metge, ja a València, ben aviat obté un gran prestigi. L'any 1434 és nomenat examinador de metges.  Casat, segons consta, des del 1443 amb Isabel Pellisser, la qual va morir al 1455, d'aquest matrimoni naixen sis fills, tres xics i tres xiquesL'activitat professional i pública la va combinar amb l'exercici de la literatura i d'aquesta manera, l'any 1460 escriu l'Espill, L'obra va ser escrita a la vila de Callosa, on l'autor s'havia retirat fugint d'una epidèmia. Es tracta d'un dels escrits més importants del segle XV i la seva repercussió a l'època va ser important, amb tres edicions durant el segle XVI i les traduccions al llatí,Jaume roig mor a benimamet el 5 d’abril de 1478


L’ESPILL


Roig va escriure el Espill, publicat per primera vegada el 1531, amb el títol de Llibre de consells, i més tard, amb el de Llibre de les dones. Aquest es tracta d'un relat misogin de 16.359 versos escrit en la forma tradicional i amb clara intenció d'entretenir el públic. Aquesta intenció lúdica justifica la tira dels versos tetrasíl•labs apariats, que  obliga a una major atenció per part de l'espectador.El llibre comença amb una consulta de l'autor adreçada a un cavaller anomenat Joan Fabra. "Espill" es presenta com un relat autobiogràfic escrit en primera persona. Aquest està adreçat al nebot de l'autor, Baltasar Bou, amb una intenció didàctica i moralitzadora, fonamentada de consells perquè es defugin les dones,  La vida de l'autor s'ofereix com un model que cal evitar pel que fa al seu fracàs amb les dones i un model a seguir en la trajectòria de la virtut.


CONCLUSIO


És un dels autors més importants de la literatura medieval. la seua obra es una obra autobiografica amb un detallisme descriptiu aplicat sempre a escenes de la vida quotidiana

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.