dissabte, 15 de desembre de 2012

Exposició a classe

Les trobairitz
Index:
  1. Introducció
  2. Les trobairitz informació general
  3. Situació històrica
  4. Poesia de les trobairitz
  5. La comtessa de dia
  6. Conclusió

1- Vaig a fer una introducció sobre els temes més importants que he de parlar a continuació. El primer que vaig a dir vos es que es una trobairitz, després parlaré sobre la situació històrica i com van ser aquestes dones en la societat, i per últim parlaré sobre el tipus de poesia que feien aquestes dones i per a finalitzar faré una xicoteta conclusió.


2- Una trobairitz es una dona poetessa cantora de l'Edat mitjana que crea composicions literàries i musicals, destinades a ser difoses pel cant dels joglars. Es a dir, teníem el mateix treball que els trobadors l’única diferencia era que eres dones i això la societat no el va ver molt bé.

En totes les creacions artístiques, la dona ha estat una figura recurrent, com a inspiradora i com a protagonista. Un exemple evident el teniu en la literatura trobadoresca: el poetes barons no solament van cantar les virtuts de les dones, sinó que se'n van declarar servidors i devots fins a la mort.  
Però a poc que sapigueu de la situació de la dona a l'Edat Mitjana, de segur que començareu a dubtar d'aquesta devoció, i potser arribeu a la conclusió que la imatge de la dona transmesa pels trobadors no correspon a la realitat, sinó a d'altres interessos.
D'altra banda, no puc deixar d'assenyalar un fet que molts llibres de text tracten només en un quants capítols, com si d'una anècdota es tractara. El fenomen és el següent: és un fet absoluta ment excepcional trobar, en un espai tan menut com Occitània i només en un segle, vint dones trobadores; en cap altre lloc va ocórrer i, a més, atesa l'escassa consideració que han tingut les produccions fetes per dones, de segur que en van haver moltes més.


3-En la situació històric he de dir vos que els occitans no tingueren el propòsit conscient de millorar la situació de la dona. Ni tampoc, no s’haurien d’interpretar els avantatges legals de que gaudien les dones d’ Occitània. A ver el que vull dir es que moltes dones que escrivien a  l’edat mitjana es van fer passar per homes per a no ser descobertes ja que tindre nom de trobadora era molt mal vist per a una dona.

4- Al segle XII s'escrivien tractats d'amor i els trobadors i les trobairitz cantaven l'amor cortès. L'amor cortès, nascut als castells occitans al segle XII, expressa una relació totalment nova entre l'home i la dona. En contrast amb l'ambient brutal de les guerres feudals naix un entorn cultural de música, poesia i jocs que s'havia anat forjant a l'interior dels castells per influència de les dones.

Es van suavitzar els costums sexuals de manera que l'home va admetre la possibilitat d'un interval entre el desig i la satisfacció, interval en què s'inclou el plaer dels sentiments, és a dir, l'amor cortès. L'amor cortès naix en un ambient aristocràtic i va lligat a una mentalitat de classe. La majoria de trobadors eren membres de la noblesa, així com les dames i cavallers a qui canten. De totes maneres, altres grups socials van intentar imitar els costums de la classe dominant. La dona
estimada pel poeta cortès és una dona noble, casada amb un senyor noble. El fet, però, que sigui casada no atura l'amant i per això l'amor cortès és normalment un amor adúlter sota aparença d'amor platònic.

Les trobairitz, per la seva banda, també canten als cavallers i trobadors, no pas als seus marits. L'amor no era molt freqüent entre els matrimonis nobles ja que els casaments es feien per interessos polítics o militars de les dues famílies. Els sentiments no comptaven en les unions feudals, de manera que sovint l'amor s'expressava fora del matrimoni. L'amor cortès ha de ser gratuït i lliure, i aquestes condicions no es donaven normalment en el matrimoni noble, per tant l'amor veritable no podia existir sinó fora de les normes socials. Si la parella accepta aquest amor neix entre ells una complicitat perfecta. L'amor cortès és secret, ja que la dama ha de guardar el seu honor de calúmnies i gelosies que podrien arribar al seu marit. L'amor, doncs, és perillós.

Es creen entre els amants uns vincles semblants als feudals. Ella és la senyora i l'amant es declara el seu vassall. El joc de l'amor cortès entra en l'ideal cavalleresc de manera que el cavaller tria la seva dama, que no és la seva dona, porta un objecte que ella li ha donat i lluita per ella per tal d'obtenir una paraula o un gest de reconeixement. Les trobairitz, que eren dones i filles de nobles, escrivien poemes directes i sensuals, que valoraven de l'amic sobretot la fidelitat.


5- Beatriz de Dia o Comtessa de Dia (ca. 1140 - Provença, 1175) va ser la més famosa del xicotet grup de trobairitz que componien música secular en els segles XII i XIII.
VIDA
Només se la coneix com la Comtessa de Dia en els documents contemporanis, però se sap amb certesa que el seu nom era Beatriz i és probable que fora filla del Comte Isoardo II de Dia D'acord amb la seua vida, era casada amb Guillem or Guilhem de Poitiers, Comte de Vienne Alguns poemes de Beatriz eren acompanyats per la música d'una flauta. La seua cançó en occità A chantar m'er de sota qu'eu no volria és l'única peça trobadoresca d'autoria femenina la música de la qual sobreviu intacta.


6- Recapitulant una mica amb tota l’informació que he dit m’agradaria ressaltar els 3 punts més importants del meu treball que han sigut que son les trobairitz que son unes poetesses cantores de l’edad mitjana que no van tindre una bona acceptació en la societat, que tipus de poesia que feren principal ment de l’amor Cortès  i la comtessa de dia
una de les trobadores més importants al mon. El seu nom real va ser Beatriz de Dia.


BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
Http:// primerdebat.wikispaces.com/search/view/trobairitz
Http:// es.wikipedia.org/
Http:// lletra.uoc.edu/ca/tema/les-trobairitz

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.