dissabte, 15 de desembre de 2012

Comentari de "Les veus del temps"

En aquesta entrada vaig a posar el comentari sobre els poemes llegits i treballats a classe del llibre "Les veus del temps".
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

COMENTARI DELS POEMES LLEGITS A CLASSE

Per a començar vaig a agafar tres poemes per a fer el comentari. Aquest poemes son el 1r, el 5é i el 6é.

En tots tres es parla de la relació entre home i dona siga amorosa o no. Al primer, "El viatge de les mans", existeis una relació intensa, apasionada i carnal. L'oposat el trobem en el 5é poema, en el qual podem vore que no hi ha passió, ni res d'això, no mñes es descriu, d'una forma mes freda que al primer, la convivencia que tenen, i com posa per terra a la dona (Misogìnia). En l'ùltim podem trobar un poema d'amor i de desamor. Ell usa el xantatge per aconseguir l'atenció de la dona. 

Al fragment de "Espill o Llibre de les dones tota la pàgina 227 em va cridar l'anteció. La forma que te l'autor de expressar la personalitat tan vulgar antihigiènica, la forma de comportarse cap al seu marit, la trobe molt misògina peró molt ben expressada. Posa per terra els modals de la dona, i aixo és el que més m'ha cridat l'atenció. Tambe m'ha cridat l'atenció com en l'ultim poema, el poeta usa les aus per a descriure la relació,i com sense dir-ho directament, demostra el xantatge existent. 

Relacionat am l'actualidad podem dir que el primer poema es el més quadraria amb l'actualitat, pel seu tema principal. Es diu clarament el que es fa al poema o l'intenció d'aquest. I totalment oposat veig el 5é poema. La forma de descriure que te i com parlar de la dona, hui en dia no seria ben rebut, ni acceptat per la societat.

Com a conclusió puc dir que al treballar en grups es mes facil extraure el sentit del poema, desglosar-ho. Sempre algú aporta coses que mai haurieu pensat una altra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.