dimarts, 23 d’octubre de 2012

L'AMOR MEDIEVAL I... ACTUAL?

A mode general, als poemes treballats a classe hem observat en tots ells l’amor des de distints punts de vista atenent al context historicosocial: per una banda l’amor carnal amb el sensual, eròtic i apassionant poema d’Ibn Khafaja; per l'altra, l’amor cortés amb el valent i suggeridor “Tinc un desfici, ai inclement”; també els efectes de la deterioració d’aquest sentiment a la desesperançadora, desil·lusionada i rendida “Balada” d’Andreu Febrer. D’ací ens traslladem a l’amor platònic “metaforitzat” al Poema LXVIII d’Ausiàs March; també cap aquella relació establerta per obligació i conveniència i els pertanyents efectes negatius a l’obra misògina, cruel i degradant de Jaume Roig. Per últim, el punt de vista de l’amor unidireccional i tal volta xantatgista en una curiosa i confusa obra de Joan Roís de Castella.

A l’hora de parlar a grans trets de l’estil i de la forma dels sis poemes treballats trobem diverses característiques que poden ser comunes entre molts poemes. Hi aprofundirem.
Per una banda, l’ús explícit o implícit del sexe per tal d’explicar el tipus d’amor que es vol transmetre. Vegem-ne alguns exemples. Al “Viatge de les mans” i “Tinc un desfici, ai, inclement” es fan reiterades i explícites al·lusions al sexe on podem veure clarament que es tracta d’un amor carnal.

Tremolava el tamarit davant de les meues carícies.
Les meues mans viatjaven avall i amunt del seu melic,
com pujaven i arribaven als cims dels seus pits altius!
“Viatge de les mans” d’Ibn Khafaja

            Un altre exemple d’amor carnal transmés mitjançant el sexe pot ser aquest:

Feliç seria en el meu llit
si jo fos coixí plaent
“Tinc un desfici, ai, inclement”

            Aquestos dos exemples s’oposen a l’amor platònic expressat al Poema LXVIII:

Sia entés com dins en mon coratge
los pensaments no em davallen avall
“Poema LXVIII”

Un altre tret molt significatiu als poemes que hem treballat és l’aplicació de metàfores com a mètode didàctic i il·lustratiu per tal d’explicar l’amor que el poeta sent d’un mode més “senzill”. Alguns clars exemples de metàfores usades per explicar la situació amorosa són les descrites a les primeres estrofes dels poemes “La balada de la garsa i l’esmerla” (es caracteritzen els personatges en ocells) o al “Poema LXVIII” (l’autor utilitza una metàfora d’un fidel criat).

L’últim tret del qual parlaré és l’aplicació d’hipèrboles l’objectiu de les quals és posar èmfasi als sentiments més destacats. Vegem-ne els exemples més extrems.
A “L’espill” trobem reiterades exageracions que l’autor fa per a tractar d’explicar l’odi que té a les dones, mentre que a la “Balada” les hipèrboles són utilitzades per a idealitzar al màxim l’amor.
Sovint al llit / com s’orinava / e fressejava  / tant i sovint /                                         lo llit podrint...  
“L’Espill”
Si no us hai fait / per què,llas!, / com volets així / fenir ma vida?
“Balada”
Com a conclusió final del treball realitzat puc dir que he arribat a la idea que en realitat la idea de l'amor que entenem avui dia no és tan llunyana al de l’Edat mitjana. Òbviament hem de tindre en compte alguns trets historicosocials per a traslladar l’amor a alguns poemes a l’actualitat. Tot i això, pense que amb els sis poemes i amb les tertúlies hem descrit a la perfecció les distintes cares de l’amor: la fidelitat, el sexe, la puresa, l’odi, el desengany... tot transportant-nos a l’època medieval. De fet, en llegir i entendre el poema “Balada” em vaig recordar d’una cançó prou actual: “Someone Like You”, on Adele ens explica la situació d’una relació amorosa. Ella sí que estima a l’home, però aquest amor, a causa del pas del temps ja no és correspost (com a la “Balada”). No obstant i això, ella adopta l’antítesi de l’actitud del protagonista del poema, pensa que de segur tornarà a trobar algú com la seua antiga parella, mentre que l’home de “Balada” es mostra desesperançat i rendit davant uns fets molt pròxims als explicats a la cançó.

Nevermind, I’ll find someone like you
No importa, trobaré a algú com tú
“Someone Like You”, Adele

Per tant, açò em val com a argument per a defensar i recalcar allò dit abans. Les obres han constituït en el seu conjunt la definició d'amor, i cadascuna ha suposat una accepció distinta; menys alienes del que pensem a l’actualitat...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.