dissabte, 27 d’octubre de 2012

Començen les exposicions al 21T

Tras una setmana una mica curta per motius de vaga per part dels alumnes, el 21T finalitza aquesta setmana amb dos exposicions i amb un dia en mig per fer un "relax" entre treball i treball.


El dilluns va ser el gran dia, va arribar l'hora del meu grup. Borja, Pedro i jo, teniem que exposar el nostre treball, i mentrestant, els companys i la resta de la classe hauria d'agafar la informació més important de cada apartat.

Va començar Pedro, amb la contextualització historicocultural, aquest va fer be la seua tasca, ja que va explicar des de els antecendents històrics fins a les grans conquestes.

Tot i seguit d'aquest apartat, arribava el meu moment, tocava exposar el meu apartat.
Vaig començar introduïnt l'extinció de a dinastia catalana al segle XIV, i tot seguit, el Compromís de Casp, i el seu motiu històric, com a lluita per tron de València, Aragó i Catalunya.
Jo crec que ho vaig fer prou bé, donçs jo ja havia estudiat el contingut del meu apartat i vaig comprendre primer en qué consistia cada situació.

Una vegada finalitzat, va ser el torn de Borja amb el seu apartat: La unió dinàstica i el segle XV a la Corona d'Aragó. Crec que també va fer un bon treball, sense dubte.


El dimecres vam fer un descans dels treballs, Toni ens va fer una xarla de com farem la dinàmica del curs, i ens va donar uns fulls amb una xicoteta enquesta en la que donaben preguntes i diferents respostes dels passos que seguim abans de escriure una redacciò. En els següents fulls, posava com elaborar una estructura d'un text.
En l'últim full estan els tres nivells d'anàlisi textual, com la adequació, coherència i cohesió. Que imagine que aquesta setmana pròspera.El dijous hi havia exposició. Toni abans de començar va repartir un full amb un quadre de valoració. En el quadre estaven: la correcció lèxica i gramatical, la pronúncia, entonació i volum de veu, l'exposició memoritzada i que siga 'amena', el contingut si està clar i ordenat, i l'informació bàsica destacada.
Cadascun d'aquests apartats es valora en un 0,1 o 2, depenent de la seua realització.


Després del quadre de valoracions, l'equip de Arantxa, Pablo López i Carles, van exposar el seu temari: poetes arabigovalencians, l'autor Ibn khafadja d'Alzira i un breu comentari d'un poema, l'autor Al-Russafí de València i un breu comentari d'un poema, per últim, l'autor Ibn al-Abbar de València i un breu comentari d'un poema.
Per al meu punt de vista, ho van fer molt be, son bons adversaris, per buscar nota.Això es tot per aquesta setmana, fins la que ve!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

S'agraeixen els comentaris dels companys i les companyes de classe al meu apunt.